Plan werkt samen met de hele gemeenschap

Dankzij het succes van het Plan Ouderschap tijdens de afgelopen decennia, staat Plan vandaag erg dicht bij de lokale gemeenschappen op het terrein. De communicatie tussen Plan Ouders en Plan Kinderen zorgt namelijk voor een grote nabijheid en betrokkenheid tussen Plan enerzijds en kinderen en hun gemeenschap anderzijds. Het laat ons toe om onze initiatieven lokaal te verankeren en een eigen specifieke aanpak te hanteren: samen met de hele gemeenschap werken aan ontwikkeling gericht op kinderen.

Plan maakt werk van echte participatie door kinderen – bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onze programma’s. Ook gezinnen en gemeenschappen worden betrokken bij deze aanpak. Deze methode maakt Plan uniek: de inspraak van kinderen én hun gemeenschap is cruciaal.

Inspraak

In deze gemeenschapsgerichte aanpak leggen we het accent op de ondersteuning van de directe omgeving van kinderen. Gezinnen en gemeenschappen zijn de belangrijkste stakeholders in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Een verantwoordelijkheid die soms ernstig gehinderd wordt door moeilijke sociaal-economische omstandigheden. Overleven tijdens een voedselcrisis of natuurramp heeft bijvoorbeeld voorrang op andere verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het opvoeden van kinderen.

Hoge impact

Capaciteitsversterking van gemeenschappen is een sleutelfactor in ons werk. Alvorens we een project of programma opstarten, gaan we met de lokale gemeenschap rond de tafel zitten om de situatie grondig te analyseren, inclusief opportuniteiten en mogelijke hinderpalen bij de uitvoering van het toekomstige programma. Deze participatieve aanpak zorgt voor een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid, wat de slaagkans en impact op termijn aanzienlijk verhoogt.  

Plan beperkt zich niet tot een aanpak op gemeenschapsniveau. De oorzaken van heel wat problemen (armoede, ongelijkheid, gebrek aan onderwijs,...) beperken zich doorgaans niet tot het lokale niveau. Onze sterkte is dat we luisteren naar kinderen, dat we hun zorgen en opinies een verlengstuk geven, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Op die manier helpen we ook de meest kwetsbare kinderen op weg naar een betere toekomst.