Onze programma’s om meisjes wereldwijd sterker te maken

De wereld wordt pas rechtvaardiger als meisjes dezelfde kansen krijgen en gelijkwaardig beschouwd worden  als jongens zowel binnen hun familie als in de samenleving. In de meeste gevallen treffen geweld en discriminatie meisjes en jonge vrouwen harder dan jongens.

  • Een tienermeisje op vijf gaat niet naar school.
  • Als we nu geen actie ondernemen, zullen er tegen 2020 140 miljoen meisjes gedwongen worden te trouwen voor hun achttiende verjaardag.
  • In 8 landen wordt 80% van de meisjes en vrouwen nog steeds het slachtoffer van genitale verminking. Meer info
  • Bijna twee keer meer jonge vrouwen dan jonge mannen zijn analfabeet, wat een enorme belemmering is om toe te treden tot de arbeidsmarkt.
  • Elk jaar bevallen bijna 16 miljoen meisjes tussen 15 en 19 jaar. In Oeganda bijvoorbeeld is één tienermeisje op vier reeds zwanger of al mama. Meer info

 

Dit heeft zware gevolgen voor de toekomst van meisjes en voor de hele samenleving. Daarom wil Plan de ongelijke machtsrelatie tussen meisjes en jongens in evenwicht brengen en investeren in duurzame oplossingen die obstakels in het leven van meisjes wegwerken.

Vraag een brochure aan

 

Investeer in de toekomst van meisjes  

 

MEISJES SPORTEN VOOR GELIJKE RECHTEN

Dagelijks staan meisjes in Benin voor een aantal hindernissen. Kindhuwelijken, tienerzwangerschappen of het vroegtijdig verlaten van de schoolbanken zijn maar enkele voorbeelden van de ongelijkheid tussen jongens en meisjes.

Daarom startte Plan sinds juli 2015 in Benin met het Girl Power project. Een sportproject waar meisjes niet aan de zijlijn blijven staan, maar zelf actief het voortouw nemen voor gelijke rechten. Dankzij voetbal staan ze als één team op het veld en leren ze opkomen voor zichzelf. Samen met leeftijdsgenoten nemen ze hun toekomst in eigen handen.

Dankzij Plan België en haar lokale partnerorganisaties, kozen in 2016 maar liefst 476 jongeren uit Atacora in Benin ervoor om onafhankelijk hun leven uit te stippelen via spaargroepen, microkredieten en sport.

Meer info

 

Steun onze programma's voor meisjes

 

STOP KINDHUWELIJKEN IN NIGER

Drie op vier meisjes in Niger trouwen voor hun achttiende verjaardag. De beste bescherming tegen kinderhuwelijken is onderwijs: een goed opgeleid meisje heeft drie keer meer kans om aan een gedwongen huwelijk te ontsnappen. Jarenlang leidde Plan België een project om scholen, lesmethoden en de opleiding van het onderwijzend personeel in de regio's Dosso en Tillaberi te verbeteren. Vandaag zijn 90% van de kinderen in de regio ingeschreven in de 20 projectscholen, met evenveel meisjes als jongens op de schoolbanken. In een volgende stap wil Plan België de lokale gemeenschappen en organisaties die actief zijn in de strijd tegen kinderhuwelijken samenbrengen, met de hulp van 600 kwetsbare meisjes.

In 2016 slaagde Plan België er samen met haar lokale partners in om 600 ongeschoolde meisjes een praktijkopleiding te geven en te ontsnappen aan een gedwongen huwelijk.

Meer info

 

Steun onze programma's voor meisjes
 

TIENERZWANGERSCHAPPEN STOPPEN IN ECUADOR

In Ecuador heeft meer dan één op zes meisjes tussen 15 en 19 al een kind. Sommigen zijn zelfs nog geen 14 jaar oud. De gezondheidsrisico’s van een vroege zwangerschap zijn enorm, en ook voor hun toekomstkansen is dit nefast. In de kustprovincie Manabi strijdt Plan België tegen dit fenomeen. De sleutel: in dialoog gaan met jongeren en hun ouders – onder meer over relaties, intimiteit, seksueel geweld en de preventie & risico’s van seksueel overdraagbare ziektes – zodat ze zelf verantwoordelijke keuzes leren maken.

In 2016 hielp Plan België 1.860 jongeren en 700 ouders om het taboe rond seksualiteit in Ecuador te doorbreken.

Meer info 

Steun onze programma's voor meisjes

 

EEN GOEDE START IN HET LEVEN IN LAOS 

In de provincie Bokeo, in Laos, hebben 4 op 10 kinderen geen toegang tot kleuteronderwijs. In het lager onderwijs haken veel kinderen af in het eerste leerjaar. Dit fenomeen treft vooral de kinderen van de etnische minderheden en dan vooral de meisjes. Plan België wil ervoor zorgen dat kinderen uit de meest afgelegen gebieden uit het land zich optimaal kunnen voorbereiden op het eerste leerjaar en later hun wildste dromen kunnen waarmaken door nieuwe speelruimtes te openen in 10 dorpen.

Sinds 2016 is Plan België actief in de provincie Bokeo om erop toe te zien dat 300 meisjes en jongens van 3 tot 5 jaar goed voorbereid zijn op het lager onderwijs en dat meisjes en jongens, vanaf zeer jonge leeftijd, op gelijke voet staan.

Meer info

 

Steun onze programma's voor meisjes