Plan International België en Vormen vzw slaan handen in elkaar

Meer focus op werking in België rond kinderrechten en gendergelijkheid
Wanneer? 
Woensdag 13 september 2017

Het vroegere Vormen vzw maakt nu integraal deel uit van Plan International België. De medewerkers van het voormalige Vormen zullen vanaf dan hun opgebouwde expertise inzetten om de werking van Plan in België verder uit te bouwen. De focus zal daarbij, volledig in lijn met de missie van Plan, komen te liggen op het inhoudelijk onderbouwen en uitwerken van projecten rond kinderrechten en voor meer gelijkheid tussen meisjes en jongens.

De nieuwe collega’s zijn geen onbekenden voor Plan International België. De afgelopen tien jaar werkten Plan en Vormen vzw intensief samen aan een succesvol project voor Kinderrechtenscholen in België. Samen begeleiden we trajecten van twee jaar, waarin scholen intensief rond kinderrechten werken en waarna ze een officieel kinderrechtenlabel krijgen.

Dankzij de integratie zullen we nog meer kunnen doen om kinderrechten duurzaam en breed te verankeren in België”, zegt Régine Debrabandere, directeur van Plan. “We zijn ervan overtuigd dat het inbrengen van de expertise, ervaring en partners van Vormen vzw een enorme meerwaarde betekenen voor de verdere uitbouw van onze organisatie en het realiseren van onze doelstellingen.”

Policy & social change

Al jaren streven we naar respect voor kinder- en meisjesrechten en meer gelijkheid tussen meisjes en jongens wereldwijd. Ons uitgebreide team voor ‘policy & social change’ zal die ambitie vanaf heden nog krachtiger kunnen vertalen en consolideren in onze werking in België.

Ook de komende jaren wil Plan International globaal belangrijke stappen zetten op vlak van gendergelijkheid. Internationale CEO Anne-Birgitte Albrectsen verwoordt het als volgt: “We moeten meisjes niet sterker maken. Ze zíjn sterk. We moeten ze vooral een eerlijke start en gelijke kansen geven”. Met dat duidelijke doel voor ogen werken we aan politieke en maatschappelijke verandering in België via ons beleidswerk en kinderrechteneducatie. Het inbrengen van de opgebouwde ervaring en inhoudelijke kennis van Vormen vzw zal daarbij een belangrijke troef en toegevoegde waarde zijn. Vormen vzw ontwikkelde in het verleden ondermeer het handboek ‘Gender Matters’, met lesmethodieken rond gendergelijkheid en gendergerelateerd geweld.

Meer info over kinderrechtenscholen

Het vroegere Vormen vzw maakt nu integraal deel uit van Plan International België.