In Zuid-Soedan sterven kinderen van de honger

ZUID-SOEDAN - Ontheemden in het kamp Mingkaman, in Awerial (foto: Plan / Adrianne Ohanesian)
De hongersnood is officieel voorbij. Maar de situatie blijft kritiek.
Wanneer? 
Dinsdag 21 februari 2017

In februari 2017 brak in Zuid-Soedan de hongersnood uit. Een term die officieel zelden wordt gebruikt. In verschillende regio’s werden levens bedreigd door honger. Burgeroorlog, massale volksverhuizingen en economische moeilijkheden deden onder andere de  voedselprijzen de hoogte in schieten. In juni 2017 verklaarde de VN dat de hongersnood officieel voorbij was. Maar de situatie blijft kritiek. Tienduizenden mensen, onder wie erg veel kinderen, zijn nog steeds in gevaar. Met jouw giften wertk Plan België op het terrein om de bevolking te helpen. Bedankt!​

Met de term ‘hongersnood’ wordt zuinig omgesprongen. Zelden wordt officieel vastgesteld dat er hongesnood is uitgebroken. Het is het hoogste niveau op de schaal waarmee voedselcrisissen worden gemeten. Wat betekent dat in Zuid-Soedan? Dat er tussen februari en juni 2017 mensen stierven. Het is voor het eerst in zes jaar dat er ergens officieel hongersnood uitbrak.

Volgens de Verenigde Naties kon de voedselcrisis de helft van de 11 miljoen inwoners treffen als er geen hulp kwam.

De teams van Plan International werken sinds 2006 in Zuid-Soedan. Ze bieden noodhulp in de Staten Jonglei, Lakes en Centraal en Oost Equatoria. De huidige crisisaanpak houdt in dat Plan International werkte een crisisplan uit waarmee we tussen maart en december 2017 567.434 mensen zullen bereiken, waaronder 328.378 kinderen. Er zijn vijf specifieke doelstellingen:

  • Voedselzekerheid: Algemene voedselverdeling aan 180.000 mensen en in scholen (25.000 leerlingen); programma’s voor therapeutische voeding aan 30.000 kinderen jonger dan 5 en aan 10.000 zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven; vormingssessies over noodzakelijke voeding voor kinderen; 40.000 mensen tewerkstellen in ruil voor cash of voeding; landbouwproductiemiddelen en gereedschap voor 140.750 mensen.
  • Water en hygiëne: Om de uitbraak van ziektes tegen te gaan is Plan gestart met de verdeling van drinkbaar water, zeep, hygiënekits voor meisjes (met o.a. maandverband), waterzuiveringstabeltten, sanitaire voorzieningen in scholen, therapeutische centra, locaties waar kinderen een veilig onderdak hebben en in een aantal gemeenschappen (kranen, waterpompen, vuilbakken...). In totaal zullen 15.000 mensen, onder wie 3.000 kinderen, hiermee geholpen worden.
  • Noodzakelijke levensmiddelen (buiten voeding): Middelen om onderdak te bouwen, bouwmateriaal, keukengerief, waterkruiken, muskietennetten, kleren,... voor 6.322 ontheemde gezinnen en gastgezinnen.
  • Bescherming: Bescherming en opvolging van kinderen, in het bijzonder van meisjes, kinderen die er alleen voor staan, kindsoldaten... 35.000 kinderen (20.000 meisjes) zullen tussen nu en december opgevangen worden in speciaal daarvoor ingerichte centra en in de gemeenschappen. Ze krijgen psychosociale hulp. Kinderen alleen op de vlucht krijgen ook persoonlijke begeleiding. Er worden ook spelactiviteiten georganiseerd en in de gemeenschappen komen er sensibilisatiesessies.
  • Noodonderwijs: De teams van Plan zorgen ervoor dat 45.000 ontheemde kinderen samen met de kinderen in gastgemeenschappen naar school kunnen. Ze delen schoolgerief uit aan scholen en aan kinderen rechtstreeks, ze voorzien de instellingen van voeding, bouwen noodklassen, vormen onderwijzend personeel en sensibiliseren gemeenschappen en ouders over het belang om kinderen in deze crisiscontext naar school te blijven sturen.

Plan werkt ook samen met het Wereldvoedselprogramma (WFP), Unicef en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) om de voedselverdeling te versnellen en om landbouwers de komende maanden te helpen voor een betere oogst.

Ontdek wat Plan al heeft gedaan met jouw gift

 

Het Consortium 12-12 heeft een oproep gelanceerd om geld in te zamelen voor levensreddende acties in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Daar werden meer dan 20 miljoen mensenlevens bedreigd door honger. Samen zijn de leden van het Consortium 12-12 (Plan België, Caritas International, Oxfam-Solidariteit, Unicef België, Handicap International en Dokters van de Wereld) in die landen actief.

Meer info

Het Consortium 12-12 heeft een oproep gelanceerd om geld in te zamelen voor levensreddende acties in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen.