In Zuid-Soedan sterven kinderen van de honger

ZUID-SOEDAN - Ontheemden in het kamp Mingkaman, in Awerial (foto: Plan / Adrianne Ohanesian)
Eén miljoen mensen bedreigd. Het is aan ons om ze te helpen.
Wanneer? 
Dinsdag 21 februari 2017

In Zuid-Soedan is hongersnood uitgebroken. Een term die officieel zelden wordt gebruikt. Nu wel dus. In verschillende regio’s waar honger levens bedreigt als gevolg van burgeroorlog, massale volksverhuizingen en economische moeilijkheden waaronder voedselprijzen die de hoogte in schieten. 100.000 mensen, onder wie erg veel kinderen, zijn in gevaar. Het aantal dreigt op te lopen tot een miljoen. We moeten hen helpen. Nu.

Doe een gift

 

 

Met de term ‘hongersnood’ wordt zuinig omgesprongen. Zelden wordt officieel vastgesteld dat er hongesnood is uitgebroken. Het is het hoogste niveau op de schaal waarmee voedselcrisissen worden gemeten. Wat betekent dat in Zuid-Soedan? Dat er mensen sterven terwijl je deze zin leest. Het is voor het eerst in zes jaar dat er ergens officieel hongersnood uitbreekt.

Volgens de Verenigde Naties kan de voedselcrisis de helft van de 11 miljoen inwoners treffen als er geen hulp komt.

Hoe erg ook, er valt iets aan de situatie te doen. Een snelle humanitaire interventie kan de komende weken levens redden.

Help de kinderen die slachtoffer zijn van hongersnood

De teams van Plan International werken sinds 2006 in Zuid-Soedan. Ze bieden noodhulp in de Staten Jonglei, Lakes en Centraal en Oost Equatoria. De huidige crisisaanpak houdt in dat Plan International werkte een crisisplan uit waarmee we tussen maart en december 2017 567.434 mensen zullen bereiken, waaronder 328.378 kinderen. Er zijn vijf specifieke doelstellingen:

  • Voedselzekerheid: Algemene voedselverdeling aan 180.000 mensen en in scholen (25.000 leerlingen); programma’s voor therapeutische voeding aan 30.000 kinderen jonger dan 5 en aan 10.000 zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven; vormingssessies over noodzakelijke voeding voor kinderen; 40.000 mensen tewerkstellen in ruil voor cash of voeding; landbouwproductiemiddelen en gereedschap voor 140.750 mensen.
  • Water en hygiëne: Om de uitbraak van ziektes tegen te gaan is Plan gestart met de verdeling van drinkbaar water, zeep, hygiënekits voor meisjes (met o.a. maandverband), waterzuiveringstabeltten, sanitaire voorzieningen in scholen, therapeutische centra, locaties waar kinderen een veilig onderdak hebben en in een aantal gemeenschappen (kranen, waterpompen, vuilbakken...). In totaal zullen 15.000 mensen, onder wie 3.000 kinderen, hiermee geholpen worden.
  • Noodzakelijke levensmiddelen (buiten voeding): Middelen om onderdak te bouwen, bouwmateriaal, keukengerief, waterkruiken, muskietennetten, kleren,... voor 6.322 ontheemde gezinnen en gastgezinnen.
  • Bescherming: Bescherming en opvolging van kinderen, in het bijzonder van meisjes, kinderen die er alleen voor staan, kindsoldaten... 35.000 kinderen (20.000 meisjes) zullen tussen nu en december opgevangen worden in speciaal daarvoor ingerichte centra en in de gemeenschappen. Ze krijgen psychosociale hulp. Kinderen alleen op de vlucht krijgen ook persoonlijke begeleiding. Er worden ook spelactiviteiten georganiseerd en in de gemeenschappen komen er sensibilisatiesessies.
  • Noodonderwijs: De teams van Plan zorgen ervoor dat 45.000 ontheemde kinderen samen met de kinderen in gastgemeenschappen naar school kunnen. Ze delen schoolgerief uit aan scholen en aan kinderen rechtstreeks, ze voorzien de instellingen van voeding, bouwen noodklassen, vormen onderwijzend personeel en sensibiliseren gemeenschappen en ouders over het belang om kinderen in deze crisiscontext naar school te blijven sturen.

Plan werkt ook samen met het Wereldvoedselprogramma (WFP), Unicef en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) om de voedselverdeling te versnellen en om landbouwers de komende maanden te helpen voor een betere oogst.

Wat doet Plan met jouw bijdrage?

  • € 9: begeleiden van 1 zwangere vrouw of jonge moeder gedurende 1 maand
  • € 28: een familie van 5 personen krijgt gedurende 1 maand voedselvouchers
  • € 48: zorg dragen voor 1 zwaar ondervoed kind gedurende 1 maand

Ontdek wat Plan al heeft gedaan met jouw gift

 

We hebben jouw hulp nodig om kinderen in Zuid-Soedan te redden.

Doe een gift

 

Gezamenlijke actie van het Consortium 12-12

Het Consortium 12-12 heeft een oproep gelanceerd om geld in te zamelen voor levensreddende acties in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Daar zijn meer dan 20 miljoen mensenlevens bedreigd door honger. Samen zijn de leden van het Consortium 12-12 (Plan België, Caritas International, Oxfam-Solidariteit, Unicef België, Handicap International en Dokters van de Wereld) in die landen actief.

Met een gift aan 12-12 help je mee de voedselcrisis het hoofd te bieden. www.1212.be

Meer info

Het Consortium 12-12 heeft een oproep gelanceerd om geld in te zamelen voor levensreddende acties in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen.