Honger in Afrika: wat deed Plan de voorbije 3 maanden?

Duizenden kinderen danken je voor jouw steun
Wanneer? 
Maandag 19 juni 2017

Drie maanden geleden lanceerde Plan België samen met de andere leden van Consortium 12-12 een dringende oproep. In verschillende Afrikaanse landen kreunen grote groepen van de bevolking onder zware hongersnood. Wat heeft Plan International intussen gedaan?

Sinds 14 maart zamelt Consortium 12-12 donaties in voor vier landen die getroffen worden of dreigen af te stevenen op grootschalige hongersnood: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Twintig miljoen mensen worden bedreigd door één van de ergste voedselcrisissen sinds de Tweede Wereldoorlog.

De teams van Plan International, die actief zijn in Zuid-Soedan, Nigeria en hun buurlanden, werken op dit moment keihard om zoveel mogelijk levens, vooral van kinderen, te redden.

Onze acties in Zuid-Soedan

Eind februari werd in Zuid-Soedan officieel hongersnood uitgeroepen. Al lang daarvoor verstevigde Plan International haar inspanningen in de staten Junqali, Meren, Oost- en Centraal-Equatoria.

Tussen februari en juni slaagden onze teams erin om:

 • Voedsel uit te delen aan 42.328 personen en aan 57.816 leerlingen en leerkrachten via voedseldistributie in scholen.
 • Therapeutische voedingssessies te ondersteunen en op te zetten voor 10.624 kinderen en zwangere of borstvoedende moeders.
 • Veilige centra op te zetten waar tot nu toe 6.000 kinderen in een beschermde omgeving konden spelen, psychische ondersteuning en vorming kregen over hygiëne en het voorkomen van geweld. Niet-begeleide kinderen worden er individueel opgevolgd.
 • Kwalitatief onderwijs te ondersteunen voor 32.304 gevluchte kinderen die in een gastgemeenschap terechtkwamen.

Onze acties in Nigeria

In het noorden van Nigeria ontvluchtte de bevolking massaal de gruwel van Boko Haram en de gevechten tussen het leger en de gewapende groepering. 5,8 miljoen mensen hebben er acuut honger: een enorme voedselcrisis waarvan de omvang in één jaar tijd verdubbelde. De teams van Plan boden het hoofd aan de crisis in de ergst getroffen staten Borno en Adamawa.

Prioritair daarbij is het ondersteunen van gevluchte gezinnen en de kwetsbare gemeenschappen die hen opvangen. Plan focust vooral op kinderen. Sinds het begin van de noodhulp slaagden de Plan-teams erin om:

 • Cash geld te voorzien voor 1.000 kwetsbare gezinnen: gevluchte of opvangfamilies, personen met een beperking, gezinnen met een pasgeboren baby, gezinnen gerund door een minderjarige, enz. Met de som van €82 kan zo’n gezin voor twee maanden voedsel kopen. Uiteindelijk komt deze hulpmaatregel ten goede aan 21.000 personen.
 • Bescherming en psychische ondersteuning te bieden aan 22.442 kinderen in onthaalcentra die uitgerust zijn voor een individuele aanpak (plaatsing in een gastgezin, vervoer naar een gezondheidscentrum, doorstroom naar onderwijs, …). Deze steun wordt voorzien voor de meest kwetsbare kinderen, zoals niet-begeleide vluchtelingen of gewezen kindsoldaten.
 • De dorpen te doorkruisen om er gezondheids- en voedingscentra op te zetten voor jonge moeders en hun baby’s en peuters.
 • 355 kinderen tussen 12 en 14 jaar terug op de schoolbanken te zetten (222 meisjes en 133 jongens), voorzien van schoolmateriaal (schooltas, uniform, leerboeken,…)
 • 149 meisjes en jonge vrouwen te leren lezen en schrijven
 • kwalitatieve vorming te voorzien voor 130 vrouwen in crisissituaties en hen te ondersteunen bij het opzetten van hun kleine bedrijfjes.

Het geld van Plan België ter plaatse

Dankzij de vele giften van onze donateurs, van de overheid en via Consortium 12-12 kon Plan België de volgende projecten ondersteunen met maar liefst 1,95 miljoen euro:

 • Zuid-Soedan: Plan België financiert twee projecten in de staten Oost- en Centraal-Equatoria met als doel om 900 baby’s jonger dan 5 maand te redden van ondervoeding en onderdak te bieden aan 6.500 gevluchte mensen. Totaalbedrag van onze steun: €205.614
 • Nigeria: hier financiert Plan België een project om ondervoeding te behandelen bij 24.228 baby’s in de staat Borno. Bijdrage van Plan België: €467.290
 • Daarnaast steunt Plan België projecten in de buurlanden van Zuid-Soedan:
  • In Oeganda gaven we €658.000 steun aan twee hulpprojecten voor Zuid-Soedanese vluchtelingen. Het belangrijkste deel van de som dient voor het verzorgen van 10.300 ondervoede kinderen. De rest financiert beschermingsactiviteiten voor 10.404 meisjes en jongens in de vluchtelingenkampen.
  • In Ethiopië ondersteunen we een project voor het behandelen van ondervoede kinderen. Onze steun bereikt er 15.240 kinderen jonger dan vijf jaar. In totaal investeerden we hierin €850.000.

Zowel in Zuid-Soedan, Nigeria, Oeganda als Ethiopië bieden alle projecten ook toegang tot drinkwater, hygiëne, voedsel en noodgoederen voor de getroffen gezinnen.

Meer info over de crisis in Zuid-Soedan

Duizenden kinderen danken je voor jouw steun. Foto: Plan International/Charles Lomodong