Belgische politici met Plan op studiereis in Cambodja

Parlementsleden leren dat onderwijs cruciaal is voor ontwikkeling
Wanneer? 
Dinsdag 27 januari 2015

Samen met vijf federale en regionale parlementsleden ging Plan België tussen 18 en 23 januari op studiebezoek in Cambodia rond het thema onderwijs. De parlementsleden zagen er met eigen ogen hoe belangrijk het is om in te zetten op degelijk onderwijs en gelijke onderwijskansen.

An Capoen (NV-A), Gwenaëlle Grovonius (PS), Nele Lijnen (Open-VLD), Benoît Piedboeuf (MR) en Tine Soens (sp.a) ontmoetten in Cambodja heel wat mensen uit de onderwijssector. Ze discussieerden er met Cambodjaanse parlementsleden, het ministerie van Onderwijs, schooldirecties, leerkrachten, leerlingen en lokale medewerkers van Plan, die al jaren werken aan beter onderwijs. Daarnaast gingen ze ook bij een aantal scholen op bezoek.

De groep zag dat de kwaliteit van het onderwijs een groot probleem blijft. Er zijn te weinig goede leerkrachten, de schoolinfrastructuur is vaak gebrekkig, kinderen starten te laat met school, er zijn veel vroegtijdige schoolverlaters… Verder blijven kinderen uit landelijke gebieden en van etnisch-culturele minderheden vaak weg van de schoolbanken. Nochtans is onderwijs uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van een land. De economische ontwikkeling van een land gaat immers hand in hand met een goed opgeleide bevolking. Daarnaast zijn goed opgeleide burgers nodig om hun land vooruit te helpen en op te komen voor hun rechten.

Bovenstaande conclusies gelden niet alleen voor Cambodja, maar voor tal van ontwikkelingslanden. De parlementsleden engageerden zich alvast om het belang van onderwijs in ontwikkelingssamenwerking aan te kaarten binnen hun partij. Wellicht komen ze binnenkort met een gezamenlijk standpunt naar buiten. Plan België ondersteunt die initiatieven en hoopt alvast dat België haar alom gewaardeerde kennis en expertise voor de verbetering van onderwijs in ontwikkelingslanden blijft inzetten. Wordt vervolgd!

De parlementsleden met leerlingen van een school gesteund door Plan. (Foto: Plan/Kimlong Meng)