Publicaties, studies & video

Publicatiejaar: 
2017

Deze studie geeft een overzicht van de werking van Belgische ontwikkelingsactoren op het gebied van technisch en beroepsonderwijs en opleidingen binnen die domeinen (TVET: Technical Vocational Education and Training). De studie belicht bestaande good practices. Ze geeft ook concrete aanbevelingen om de deelname van meisjes en vrouwen in ontwikkelingsprogramma’s te bevorderen en geeft aan hoe dergelijke programma’s de positie van meisjes kunnen versterken.

Publicatiejaar: 
2016

Het nieuwe rapport van Plan International "Counting the Invisible" dat wordt gelanceerd ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Meisje op 11 oktober 2016, klaagt de ontbrekende of gebrekkige gegevens aan die regeringen en beleidsmakers toelaten hun ogen te sluiten voor de harde dagelijkse realiteit van meisjes. 

Counting the invisible: Using data to transform the lives of girls and women by 2030
Publicatiejaar: 
2015

Eén van de meest volledige studies over kindhuwelijken in Azië. Enquêtes en kwalitatief onderzoek bevestigen dat jonge meisjes nog altijd massaal worden gedwongen om te trouwen als kind. In Bangladesh bijvoorbeeld, trouwt 65% van de meisjes op minderjarige leeftijd. Belangrijke oorzaken zijn diepgewortelde tradities en culturele opvattingen die vrouwen als minderwaardig bestempelen.

Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative
Publicatiejaar: 
2015

Wat bedoelen we precies met ‘gedwongen kindhuwelijken’? Wat is de omvang van het probleem wereldwijd? Wat zijn de oorzaken en gevolgen? Worden minderjarigen ook in België getrouwd? Wat doet Plan tegen kindhuwelijken? We beantwoorden jullie vragen in ons FAQ over kindhuwelijken.

FAQ Kindhuwelijken - Plan België
Publicatiejaar: 
2015

Elke minuut worden wereldwijd 27 minderjarige meisjes gedwongen om te trouwen. Dit betekent dat in ontwikkelingslanden 1 op 3 meisjes trouwde voor de leeftijd van 18 jaar en 1 op 9 meisjes voor de leeftijd van 15 jaar. Als wij niet snel iets veranderen dan zullen er elk jaar 16,5 miljoen minderjarige meisjes trouwen. Dat betekent dat er 950 miljoen meisjes voor hun 18e getrouwd zijn in 2030. Ontdek 10 belangrijke facts and figures over kindhuwelijken.

Kindhuwelijken: Facts & Figures
Publicatiejaar: 
2015

Het negende 'Because I am a Girl'-rapport van Plan International maakt opnieuw de balans op van de situatie van meisjes(rechten) wereldwijd. In heel wat landen wordt vooruitgang geboekt, maar er is nog heel wat werk aan de winkel wat betreft gendergelijkheid, emancipatie en participatie van meisjes - vandaar ook de ondertitel 'The Unfinished Business of Girls' Rights'. Het rapport verzamelt data, en achtergrondinformatie, telkens vertrekkend vanuit een aangrijpend verhaal van een meisje.

Because I am a Girl - The Unfinished Business of Girls' Rights
Publicatiejaar: 
2015

Met dit rapport adviseren Plan International en World Vision om kinderen meer en beter te betrekken bij preventieve maatregelen voor noodsituaties.

Children on the Frontline – Children and Young People in Disaster Reduction
Publicatiejaar: 
2015

Rampen hebben een drastische impact op het leven van kinderen. Op een korte termijn zijn ze hun vertrouwde omgeving kwijt waardoor ze extra kwetsbaar worden. Plan zet kinderen op de eerste plaats tijdens onze Distaster Risk Managment programma’s (DRM) en helpt hen herstellen. Ook op school leert Plan hoe ze best kunnen omgaan met rampen. In dit rapport leest u alles over onze aanpak.

 Disaster Risk Management Capacity statement
Publicatiejaar: 
2015

Een brochure over het belang van Kinderrechten in de ontwikkelingssamenwerking, opgesteld in samenwerking met UNICEF België. Deze brochure omvat alle acties van de Belgische overheid rond Kinderrechten. Een exemplaar van deze studie kan je bestellen via het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (www.dgos.be).

Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking
Publicatiejaar: 
2015

Plan is een kindergerichte ontwikkelingsorganisatie met als basisdocument het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De gemeenschappen uit het Zuiden, waar we nauw mee samenwerken, vragen steeds vaker om kinderen te begeleiden in hun overgang naar volwassenheid. Plan ontwikkelde een studie om een beter inzicht te krijgen in Jeugdrecht. Deze analyse lijst op welke uitdagingen het werken met jongeren met zich zal meebrengen. 

Human Rights and Youth: A Review of International Standards

Pages