Het Bestuur van Plan België

De Raad van Bestuur (RvB) leidt de organisatie. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor de werking van Plan België en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Ze is bevoegd voor alle zaken die door de wet en de statuten niet specifiek aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.

De RvB wordt evenwichtig samengesteld op basis van competenties die toelaten om de rol van de RvB zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Dit omvat ontwikkelingssamenwerking; kinderrechten; brand, marketing, reputatiemanagement, media en communicatie; maatschappelijke netwerking; jongerenparticipatie; financieel en juridisch management; en tenslotte algemeen management en corporate social responsibility.

Het lidmaatschap van de RvB is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de RvB. Een mandaat als bestuurder bedraagt van vier jaar, en is twee maal hernieuwbaar. Bestuurders hebben geen onverenigbare belangen. Ze vertonen affiniteit met de visie en missie van Plan België, hebben kennis van kernprocessen van een organisatie, en zijn bereid om de nodige tijd uit te trekken voor deelname aan bijeenkomsten en advies aan het management.

Samenstelling Raad van Bestuur op 25 juni 2016

 • Stan Bartholomeeussen (voorzitter). Stan (1949, Zoersel) was professioneel actief in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, en woonde en werkte gedurende ruime tijd in Afrika. Stan trad in 2006 toe tot de RvB, en was tussen 2007 en 2014 tevens bestuurder van Plan International. Sinds 23 oktober 2015 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur.
 • Olivier Lefebvre (penningmeester). Olivier (1957, Brussel) bouwde een carrière uit in finance, leidde o.m. de Brusselse Beurs, en concentreert zich de voorbije jaren als bestuurder op de sector van duurzame energie. Olivier trad in 2009 toe tot de RvB van Plan België.
 • Mark De Smedt. Mark (1961, Merchtem) werkt als lid van het directiecomité bij de wereldleider inzake HR-diensten. Al jarenlang een fervente Plan supporter, stemde hij in 2013 toe om toe te treden tot de RvB.
 • Sabine De Veilder. Sabine (1968, Kampenhout) is lid van het directieteam van een multinational uit de FMCG wereld. Sabine trad in maart 2015 toe tot de RvB, waar ze hoopt om haar expertise in sales en marketing ten dienst te kunnen stellen van Plan.
 • Walter D’Hondt. Walter (1945, Gent) was als onderwijsspecialist werkzaam voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Hij woonde en werkte gedurende ruime tijd in Afrika. Eens op rust gesteld, trad Walter in 2010 toe tot de RvB.
 • Pierre Grega. Pierre (1954, Walhain) bouwde een carrière uit binnen de wereld van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zowel aan ngo- en beleidskant, en thans als onafhankelijk consultant. Pierre trad in 2008 toe tot de RvB van Plan België.
 • Leen Gysen. Leen (1971, Tielt-Winge) groeide op in Suriname, en bouwde communicatie en marketing-expertise op in de telecom- en de cultuursector. Momenteel is ze als ondernemer actief in de wereld van conservatie, restauratie en erfgoed. Leen trad in 2006 toe tot onze Algemene Vergadering, en is sinds 2013 tevens lid van de RvB.
 • Agnès Philippart. Agnès (1967, Brussel) werkt voor de Europese Unie, en bouwde zowel professionele als vrijwillige ervaring op rond ontwikkelingssamenwerking. Agnès trad in 2006 toe tot onze Algemene Vergadering, en is sinds 2011 tevens lid van de RvB.
 • Marijke Synhaeve. Marijke (1989, Nijmegen) nam als tiener deel aan de net opgerichte Youth Board van Plan België. Later tijdens haar studies, bleef haar engagement t.o.v. Plan overeind. Marijke stemde in 2013 dan ook enthousiast toe om als eerste twintiger deel uit te gaan maken van onze RvB.
 • Julie Steynen. Julie (1995, Marche-Lez-Ecaussinnes) is een studente en was voorheen lid van de Youth Board van Plan België en bezocht Ecuador. Julie trad in 2013 toe tot onze Algemene Vergadering, en is sinds 2016 tevens lid van de RvB.
 • Mirjam Van Belle. Mirjam (Gent, 1978) is al 15 jaar actief binnen het domein van de humanitaire hulpverlening. Zij werkte ruim 10 jaar voor Oxfam-Solidariteit en is sinds 2013 actief als onafhankelijk internationaal ngo consultant. Mirjam trad in 2017 toe tot de RvB.

Bekijk ook de samenstelling van de Algemene Vergadering en het team van Plan België