Fondsenwerving

Hoe bereikt Plan België nieuwe en bestaande schenkers?

 

Plan België kan haar projecten in het Zuiden en in België alleen realiseren dankzij de steun van nieuwe en bestaande schenkers. Plan richt zich naar nieuwe en bestaande schenkers via:

We verzamelen hierbij ook heel wat persoonsgegevens, waar we zorgzaam en discreet mee omspringen. Hieronder vind je antwoord op veelgestelde vragen over onze fondsenwerving en de omgang met jouw persoonsgegevens.

Heb je nog andere vragen? Contacteer ons!

Doet Plan België aan telemarketing?

Ja, Plan doet daarvoor een beroep op een telemarketingpartner met ruime ervaring in de non-profitsector. Zowel bestaande als potentiële schenkers kunnen gecontacteerd worden om deel te nemen aan een enquête of om de maandelijkse financiële bijdrage te verhogen. Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Schenkers die het engagement aangaan om hun bijdrage te verhogen, hebben ten alle tijde de mogelijkheid om daarop terug te komen.

Doet Plan België fondsenwerving op straat?

Ja. Via fondsenwerving op straat informeren we mensen over Plan België. Onze wervers nodigen hen uit om Plan België te ondersteunen met een maandelijkse gift zodat we op een duurzame manier kunnen werken aan een betere toekomst voor kwetsbare kinderen. Deze maandelijkse bijdrage kan projectsponsoring of een Plan Ouderschap zijn.

Doet Plan België fondsenwerving van deur tot deur?

Ja. Via deur tot deur-fondsenwerving bezoeken we mensen thuis om te vertellen over Plan België. Mensen die graag willen bijdragen aan onze werking, nodigen we uit om Plan België te ondersteunen met een maandelijkse gift, om zo onze projecten en programma’s op een duurzame manier te ondersteunen. Zo'n maandelijkse bijdrage kan projectsponsoring inhouden of een Plan Ouderschap aangaan.

Hoe weet ik zeker dat de fondsenwerver op straat of aan mijn deur geen oplichter is?

Onze wervers zijn herkenbaar: kledij met het Plan-logo, een badge met hun foto en de gegevens van Plan België. Bovendien moeten ze steeds een vergunning kunnen voorleggen. Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft, via 02 504 60 01 of mail naar tamira [dot] courtens [at] planbelgie [dot] be.

Hoeveel kost fondsenwerving op straat en van deur tot deur?

De wervingskost is het equivalent van ongeveer 1 jaar bijdrages door de nieuwe donateur. Aangezien we mensen vragen om een maandelijkse bijdrage, hoeven we hen niet telkens opnieuw aan te schrijven. Dat spaart heel wat kosten uit.

Vragen fondsenwervers van Plan België om cash geld?

Onze wervers vragen nooit om een cash betaling. Indien mensen ons wil ondersteunen via een maandelijkse gift, vragen onze wervers om een SEPA-domiciliëringsformulier in te vullen en te ondertekenen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met uw bank.

Waarom doet Plan België aan fondsenwerving op straat en van deur tot deur?

Plan België wil zoveel mogelijk kwetsbare kinderen en gezinnen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika een betere toekomst bezorgen. Daarvoor hebben we financiële middelen nodig. Via een persoonlijk gesprek op straat of aan de deur, bereiken we heel direct mensen die we op een andere manier moeilijk kunnen bereiken. Mensen hebben de kans om specifieke vragen te stellen, en wij kunnen precies uitleggen wat we ondernemen om de situatie van kwetsbare kinderen aan te pakken. Het geeft ons de kans rechtstreeks aan geïnteresseerde mensen te vragen of ze onze aanpak en activiteiten willen ondersteunen. Onze wervers worden opgeleid om niet opdringerig te werk te gaan.

Wat doet Plan België met mijn persoons- en adresgegevens?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Plan België en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers die rechtreeks verantwoordelijk zijn voor beheer van onze databestanden. We verbinden ons ertoe uw adresgegevens op geen enkele manier te verspreiden bij andere organisaties of bedrijven.

We nemen uw gegevens op in ons databestand, om u later te informeren over onze werking en de impact van uw steun. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om een fiscaal attest te sturen.

U kan steeds vragen om uw gegevens in te kijken of aan te passen. We behandelen alle persoonsgegevens als strikt vetrouwelijk en respecteren in alle opzichten de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wie zijn de fondsenwervers waar Plan België beroep op doet? Worden ze betaald?

Plan België werkt samen met externe, professionele bureaus, gespecialiseerd in fondsenwerving voor goede doelen. Fondsenwerving is een verrijkende, maar veeleisende job die een specifiek profiel vereist. Onze wervers worden daarom eerlijk betaald, conform de gangbare lonen in België. Ze worden betaald per uur, en niet volgens het aantal nieuwe schenkers. Zo vermijden we dat ze ten allen koste mensen willen overtuigen. De wervers krijgen een opleiding, om correcte informatie te kunnen geven aan het doelpubliek.

Plan België en de bedrijven waarmee we samenwerken, volgen strikt de deontologische regels van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en van het Handvest voor Directe Dialoog. Dit houdt ondermeer in dat onze straatwervers enkel aan meerderjarigen vragen om een vaste maandelijkse opdracht te starten. Vindt u toch dat uw contact moeilijk verliep? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Meer weten over onze fondsenwerving op straat? Contacteer Tamira Courtens, via 02 504 60 01 of mail naar Tamira [dot] courtens [at] planbelgie [dot] be.