FAQ

Praktische informatie voor Plan Ouders

Ik heb een vraag over mijn fiscaal attest
Plan Ouders: je adres- of contactgegevens aanpassen
Plan Ouders: je maandelijkse bijdrage aanpassen
Vraag vrijblijvend een brochure aan over het Plan Ouderschap
Hoe loopt de briefwisseling met mijn Plan Kind? Is dit verplicht?

Een briefwisseling opstarten met uw Plan Kind is absoluut niet verplicht. Als u dat wenst, kan er tussen u en uw Plan Kind wel een leuke band ontstaan. U kunt een briefje schrijven of foto’s en tekeningen sturen. Wellicht krijgt u dan een antwoordje terug. Rechtstreeks contact met uw Plan Kind is om praktische redenen niet mogelijk, alle briefwisseling verloopt via Plan. Daartoe gebruikt u de speciale etiketten die u in uw Plan-welkompakket vond. Meer informatie en een aantal praktische tips voor uw briefwisseling vindt u hier.  

Hoeveel kost het Plan Ouderschap? Hoe betaal ik?

Het Plan Ouderschap kost € 0,83 per dag, of € 25 per maand. U kan natuurlijk ook meer geven, bijvoorbeeld € 1 per dag, of € 30 per maand. etcetera. U kan ook Plan Ouder worden van meerdere Plan Kinderen. U betaalt uw bijdrage maandelijks, via domiciliëring of via een permanente opdracht. Een domiciliëring geniet onze voorkeur. Betalen kan ook jaarlijks of per kwartaal.

Wij innen uw bijdrage via domiciliëring tussen de 5e en 8ste dag van de maand. Als de inning niet kan doorgaan, probeert Plan opnieuw te innen tussen de 23ste en de 25ste  van de maand.

PS: ook scholen, bedrijven, verenigingen of gemeentes kunnen Plan Ouder worden of een eenmalige/permanente gift doen

Is mijn bijdrage als Plan Ouder fiscaal aftrekbaar?

Ja. Voor iedere bijdrage van € 40 of meer per jaar, krijgt u van ons een fiscaal attest. Het fiscaal attest ontvangt u begin maart, volgend op het jaar van de betaling van uw bijdrage of gift. Alle informatie over fiscale attesten vindt u hier, of verstuur uw vraag via dit contactformulier.

Kan ik een geschenk opsturen naar mijn Plan Kind?

Neen. Geschenkjes opsturen naar uw Plan Kind kan niet meer. Cadeautjes kunnen aanleiding geven tot spanningen met andere kinderen of gezinnen in de gemeenschap. Dit trachten we ten allen prijze te vermijden, ook omdat Plan projecten en programma's opzet die de volledige gemeenschap vooruithelpen, en niet enkel één Plan Kind. De logistiek vormt een bijkomend probleem, wegens de hoge transport- en verwerkingskosten, douanerechten, etcetera. Brieven, postkaarten, tekeningen of foto’s blijven natuurlijk wel nog mogelijk.

Kan ik mijn maandelijkse bijdrage, contactgegevens of adres aanpassen?

Dat kan. U kan uw maandelijkse bijdrage aanpassen via dit formulier. Indien u verhuist of de contactgegevens van uw Plan Ouderschap wil aanpassen, kan u dat melden via dit contactformulier.

Kan ik mijn Plan Kind bezoeken?

Ja. Voor heel wat Plan Ouders is een bezoek aan hun Plan Kind in het Zuiden een onvergetelijke én emotionale ervaring, nadat een jarenlange, hechte band werd opgebouwd via briefwisseling. Samen met Plan België bekijk je of een bezoek aan Plan Kind praktisch haalbaar is. Alle info over een bezoek aan je Plan Kind

Waar komt mijn bijdrage als Plan Ouder terecht?

Van elke 100 euro die Plan België van u ontvangt, gaat er:

  • 80 euro naar onze programma's en projecten in het Zuiden, zoals gezondheid, onderwijs en bescherming van kinderen in 51 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In België voeren we campagne rond kinderrechten.
  • De overige 20 euro gaat naar werkingskosten, fondsenwerving, communicatie,...

Meer info vind je in het jaarverslag