Beleidsbeïnvloeding

De beleidsmedewerkers van Plan België zetten alles op alles om kinderrechten zo hoog mogelijk op de politieke agenda te plaatsen. We zetten de (inter)nationale gemeenschap aan om zoveel mogelijk geld en middelen vrij te maken voor kinderrechten, vooral met betrekking tot onderwijs en bescherming tegen geweld.

Hoogtepunten van onze beleidsbeïnvloeding
Samenwerking & partners

Om zoveel mogelijk impact te hebben op wetgevende initiatieven en het gevoerde beleid, bundelen we graag de krachten met andere ngo’s en partnerorganisaties

Publicaties & studies
Studie en conferentie 'Stop kindhuwelijken'

In een nieuwe studie analyseren Plan België en HIVA de problematiek rond kindhuwelijken. Tijdens een druk bijgewoonde conferentie in het federaal parlement formuleerden we enkele cruciale aanbevelingen voor onze politici.

Kinderrechten op de politieke agenda

Het pleiten voor kinderrechten is nodig, want sommige politieke beslissingen passen bijvoorbeeld perfect in een economische logica, maar houden te weinig rekening met kinderrechten – denk maar aan kinderarbeid, als gevolg van programma’s die economische groei stimuleren.. Onze beleidsbeïnvloeding zorgt ervoor dat politici meer gevolg geven aan internationale verdragen die kinderen wereldwijd beschermen, bijvoorbeeld het International Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK).

Onze initiatieven rond beleidsbeïnvloeding vloeien voort uit ons werk (in samenwerking met kinderen en partnerorganisaties) in het Zuiden. Plan België zorgt ervoor dat de eisen van kinderen en hun gemeenschappen terechtkomen. In eerste instantie focussen we op Belgische parlementsleden, ministeries of overheidsinstanties, maar ook op vertegenwoordigers bij de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Wereldbank. Onze argumenten zijn gebaseerd op gefundeerde studies en analyses, die we al dan niet samen met gerenommeerde onderzoekers uitvoeren.

Via spraakmakende campagnes in België informeren we het grote publiek over kinderrechten. Een extra stimulans voor politici om kinderrechten hoog op de agenda te plaatsen. Tot 2016 vestigen we met onze ‘Alle meisjes naar school’-campagne de aandacht op het belang van onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden.

Meer weten? Contacteer Anthony Vanoverschelde (anthony [dot] vanoverschelde [at] planbelgie [dot] be) of Romeo Matsas (romeo [dot] matsas [at] planbelgie [dot] be)