Alle meisjes hebben het recht om te leren, leiden, beslissen, groeien

Plan België wil een rechtvaardige wereld uitbouwen waar meisjes de sleutel krijgen om hun dromen waar te maken

Armoede is seksistisch. Meisjes en jonge vrouwen worden niet opgenomen in de statistieken en zijn daardoor niet vertegenwoordigd in de debatten die een directe impact hebben op hun dagelijkse leven. Nochtans is het noodzakelijk om de stem en de kracht van meisjes en jonge vrouwen te erkennen als we de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) willen halen. Geweld, uitsluiting en discriminatie hebben meisjes en vrouwen te lang kunnen weren van machtsplaatsen – en posities. De staatshoofden en regeringsleiders hebben de plicht concrete acties op te zetten, budgetten vrij te maken en zich aan hun beloftes te houden zodat meisjes en vrouwen, uiterlijk tegen 2030, eindelijk gelijke kansen en rechten zullen krijgen, in lijn met het vierde (onderwijs) en vijfde (gendergelijkheid) duurzame ontwikkelingsdoel. 

Steun de campagne Unlock the power of girls

 

Onder het motto "Unlock the power of girls" wil Plan België garanderen dat alle meisjes wereldwijd de kansen krijgen om hun ambities waar te maken.

LEREN

Alle meisjes hebben recht op onderwijs, van jongs af aan. Om te leren lezen en rekenen, maar ook om te leren hoe ze zichzelf kunnen verdedigen en beschermen. Ze moeten de kans krijgen om de studies van hun keuze tot een goed einde te brengen in een onderwijssysteem waar meisjes en jongens dezelfde kansen krijgen. 

BESLISSEN

Alle meisjes moeten hun eigen keuzes kunnen maken. Ze moeten kunnen beslissen of en wanneer ze willen trouwen en een gezin stichten. Alle meisjes moeten kunnen genieten van een uitgebreide seksuele voorlichting en een kwalititatieve gezondheidszorg. Meisjes moeten ten allen tijden worden beschermd tegen schadelijke praktijken voor hun ontwikkeling, zoals vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken.  

LEIDEN

Meisjes en jonge vrouwen van alle leeftijden hebben het recht om actief deel te nemen aan de sociale, economische en politieke besluitvormingsprocessen. Ze moeten de mogelijkheid hebben om uit te groeien tot volwaardige burgers die positieve veranderingen kunnen teweeg brengen in hun gemeenschap en hun land.

GROEIEN

Alle meisjes hebben het recht om zich ten volle te ontwikkelen. Om hun ambities en dromen waar te maken, moeten ze kunnen opgroeien in een veilige omgeving, vrij van geweld, discriminatie en armoede. Ze hebben evenveel recht op gratis rechtsbijstand en economische kansen als jongens.

Meisjes en vrouwen maken meer dan de helft van de wereldbevolking uit. De cijfers spreken dan ook voor zich:

  • Een tienermeisje op vijf gaat niet naar school.
  • Slechts één land op drie telt evenveel meisjes als jongens op de schoolbanken in het secundair onderwijs. (Women Deliver)
  • Wereldwijd is slechts één volksvertegenwoordiger op vijf een vrouw.
  • Als we nu geen actie ondernemen, zullen er tegen 2020 140 miljoen meisjes gedwongen worden te trouwen voor hun achttiende verjaardag.
  • In 8 landen wordt 80% van de meisjes en vrouwen nog steeds het slachtoffer van genitale verminking.
  • Bijna twee keer meer jonge vrouwen dan jonge mannen zijn analfabeet, wat een enorme belemmering is om toe te treden tot de arbeidsmarkt.
  • Meisjes hebben vijf keer minder kans dan jongens om aan de slag te gaan in een technisch beroep.
  • Slechts 10 op 152 staatshoofden zijn vrouw.
  • Slechts 4% van de 500 grootste bedrijven wordt geleid door een vrouw. 

Steun de campagne Unlock the power of girls